foam pump manufacturer

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาของปั๊มโฟมพลาสติก 1.5cc ขนาดใหญ่เอาท์พุทที่มีขนาดปิดต่างๆของ 40mm / 43mm ของ ตัวอย่างฟรีได้รับการยอมรับและการผลิตมวลในพฤษภาคม


เป็นครั้งแรก สุดท้าย

ผลรวมของ1หน้า

ผลิตภัณฑ์ร้อน
ส่งข้อความ
คุยตอนนี้